Keelekursused eelkooliealistele

Võõrkeele õppimine varases lapsepõlves läheb palju hõlpsamini: väikelaps on võimeline rohkem meelde jätma ning paremini aru saama. Neil pole enesepiiramist ja raskusi, mis on omased täiskasvanuile. Seepärast lapsed õpivad kergesti selgeks suhtluskeele aluseid ja sõnu lauldes, tantsides, joonistades, lugedes luuletusi ja loomulikult mängides. Lapsed õpivad ju keelt mängides, nad näevad seda mitte kui  igavat õppimist, vaid mängu osana.

Meie õpetajad osalevad aktiivselt selles huvitavas protsessis, nad oskavad vaheldada õppemängu ülesannete täitmisega ning kõige aluseks on esmajoones armastus pisikeste õpilaste vastu. Koos õpetaja professionaalsusega annab see märgatava tulemuse ja lastel tekib huvi õppimise vastu, mis saab tulevikus kindlasti neile abiks. Kasutades sellist lähenemist meie keeltekoolis, arendame laste jaoks muljet avaldavaid ja sisukaid keelekursuseid kaasahaarava süžeega ning lõbusate tegelastega.