Eesti keel kooliõpilastele

Õppekavad baseeruvad riikliku õppekava nõudmistel, mis vastavad eri kooliastmete tasemetele. Kursuse eesmärgiks on grammatika omandamine, aktiivse sõnavara laiendamine ja keelebarjääri ületamine. 

Ettevalmistamine riigieksamiks B2-tasemele

Akad. tunni maksumus:  

  • Mini grupp (3-4 inimest): 6.- eurot 
  • Individuaalõpe: 10.- eurot

Võimalik, et te tunnete huvi ka teiste meie õppekavade vastu: