Inglise keel kooliõpilastele

Õppekursus on mõeldud lastele, kellel ei piisa mõnel põhjusel inglise keele koolitundidest, kellel see õppeaine läheb halvasti või nendele, kes tahaks saada rohkem, kui kooliprogramm pakub. Meie professionaalsed õpetajad arvestavad teismeliste huve, eesmärke ja suurt koormust, oskavad suhteid luua igaühega ning selgeks teha isegi kõige igavam teema lihtsalt ja huvitavalt.

Akad. tunni maksumus:

  • Mini grupp (3-4 inimest): 6.- eurot
  • Individuaalõpe: 10.- eurot

Võimalik, et te tunnete huvi ka teiste meie õppekavade vastu: